9/9

Elemente marcate "Protectie Display Nokia 7 TA-1041":